เมนู

ทำวีซ่าอังกฤษ UK

วีซ่าประเทศอังกฤษ

                    ทีมงาน เอ็นเจ เทรนนิ่ง แอนด์ วีซ่า เซ็นเตอร์ ขอนแก่น ขอนำเสนอ วีซ่าของประเทศอังกฤษ โดยการขอวีซ่าประเทศอังกฤษโดยส่วนใหญ่ ท่านผู้มาใช้บริการที่ เอ็นเจ เทรนนิ่ง แอนด์ วีซ่า เซนเตอร์ ขอนแก่น นั้น คือ วีซ่าท่องเที่ยว อังกฤษ วีซ่าแต่งงาน อังกฤษ และวีซ่านักเรียน อังกฤษ เราจึงนำวีซ่าทั้งสามประเภทมานำเสนอท่านเพื่อให้เตรียมเอกสารเบื้องต้นก่อนยื่นเอกสารครับ

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ

                     โดยปกติแล้วประเทศอังกฤษจะให้วีซ่าเป็นเวลา 6 เดือน โดยแบ่งแบบ ซิงเกิ้ล หรือ มัลติเพิ้ล

 • แบบซิงเกิ้ล คือ ท่านผู้ทำวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษผ่านและสามารถเข้าออกประเทศอังกฤษได้เพียง 1 ครั้งใน 6 เดือนเท่านั้น เมื่อเข้าแล้วออกมาจะไม่สามารถเข้าได้อีกภายใน 6 เดือน
 • แบบมัลติเพิ้ล คือ ท่านผู้ทำวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษผ่านแล้วสามารถเข้าออกได้หลายครั้งภายใน 6 เดือน
     ** เคยมีคำถามมาทาง เอ็นเจ เทรนนิ่ง แอนด์ วีซ่า เซ็นเตอร์ ขอนแก่น ว่าวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษจะเลือกตรงไหนว่าจะไปแบบ ซิงเกิ้ลหรือมัลติเพิิ้ล คำตอบคือ ตอนกรอกแบบฟอร์มวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษครับ
     ** แล้ว วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ แบบไหนผ่านง่ายกว่ากันครับระหว่าง ซิงเกิ้ล หรือ มัลติเพิ้ล คือคำถามต่อมา ทางเอ็นเจ  ขอนแก่น ขอตอบว่า แบบซิงเกิล ผ่านง่ายกว่าครับ เพราะเขาดูจากว่าเราเข้าไปครั้งเดียวและกลับไม่ได้เข้าๆออกๆเพื่อมาทำธุรกิจการค้าหรือสิ่งผิดกฎหมายครับ
     ** แล้วถ้าเราขอ วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ แค่ 3 เดือนแต่เขาให้ 6 เดือน เราสามารถอยู่ได้ 6 เดือนเต็มไหมครับ ทาง เอ็นเจ ขอนแก่น ขอตอบว่า มีผลต่อการอนุมัติรอบที่สองครับ เนื่องจากเราขอแค่ 3 เดือน พอถึงเวลา 3 เดือนทางสถานฑูต จะทำการเช็คครับว่า เราออกจากประเทศอังกฤษหรือไม่ และเรากลับประเทศในเวลากี่เดือน จึงเป็นผลในการพิจารณาวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ ในรอบต่อๆไป

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

 1. แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และเซ็นต์ชื่อ
 2. รูปถ่าย จำนวน 2 ใบ
 3. พาสปอร์ตตัวจริง
 4. บัตรประชาชนตัวจริง และ สำเนาบัตรประชาชน , และ ทะเบียนบ้านตัวจริง และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. หนังสือรับรองการทำงาน
 6. ใบลา ตัวจริงและสำเนา เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 7. เอกสารตั๋วเครื่องบิน,เอกสารที่พัก ใบจองโรงแรม
 8. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวหรือสมุดบัญชีเงินฝากประจำ /สเตทเม้นท์
 9. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (Visa fee)
นี่คือเอกสารที่จำเป็นในการขอ วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ ที่ทางทีมงาน เอ็นเจ ขอนแก่น ได้รวบรวมเพื่อให้ท่านที่สนใจท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ ได้ศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษต่อไป

ตัวอย่างวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ
ตัวอย่างวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

และนี่คือหนึ่งในผลงานของเรา เอ็นเจ ขอนแก่น และทีมงาน  ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจและให้ความร่วมมือและทำตามขั้นตอนของเราทั้งทางด้านเอกสารและการเข้าคอร์สกับเราทางเอนเจ ขอนแก่นเพื่อเตรียมบทสัมภาษณ์ และอบรมคอร์สภาษาอังกฤษเบื้องต้น จึงทำให้ผลออกมาผ่านวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ 6 เดือน ครับ


นี่คือตัวอย่างวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ เมื่อท่านได้ทำวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษผ่านแล้ว ทางสถานฑูตจะทำการติดสติกเกอร์ลงในพาสปอร์ตเพื่อแสดงถึงว่าท่านได้ผ่านวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษแล้วดังตัวอย่างที่เห็นในภาพ

ขอขอบคุณคุณลูกค้าจากจังหวัดมหาสารคามที่ให้ความไว้วางใจนะครับ

     ลูกค้าทำวีซ่าเองและเคยโดนปฎิเสธหนึ่งครั้งก่อนมาปรึกษา เอ็นเจ วีซ่า ขอนแก่น โดยทาง เอ็นเจ วีซ่า ขอนแก่น ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและดำเนินการเพื่อขอวีซ่า ประเทศอังกฤษ ให้คุณลูกค้า และติดต่อทางฝั่งต่างประเทศเพื่อขอเอกสารต่างๆ เพื่อดำเนินการแก้ใบปฎิเสธ จนในที่สุดลูกค้าได้วีซ่า เพื่อเดินทางไปประเทศอังกฤษครับ  ขอแสดงความยินดีกับคุณลูกค้าและขอขอบคุณในความไว้วางใจ เอ็นเจ วีซ่า ขอนแก่น

วีซ่านักเรียนอังกฤษ

       คราวนี้เรามาดูวิธีทำวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษกันบ้างทาง เอ็นเจ ขอนแก่นได้หาข้อมูลการทำ วีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ โดย สามารถแบ่งได้เป็น 3 แบบหลักๆคือ

วีซ่าท่องเที่ยวแบบนักเรียน (Student Visitor Visa)

        เป็นวีซ่านักเรียนอังกฤษที่มีความต้องการเรียนไม่เกิน 6 เดือนวีซ่าประเภทนี้ไม่สามารถต่อวีซ่าได้และไม่สามารถทำงานในระหว่างที่กำลังเรียนอยู่ได้

วีซ่านักเรียนประสงค์ที่จะเรียนภาษา 6-11 เดือน (Extended Student Visitor Visa)

         เป็นวีซ่านักเรียนอังกฤษที่มีเงื่อนไขคือต้องการเรียน 6-11 เดือนไม่สามารถต่อวีซ่านักเรียนอังกฤษประเภทนี้ได้เช่นกันและไม่สามารถทำงานในระหว่างเรียนได้

วีซ่านักเรียนแบบระบบการให้คะแนน (Tier 4 Student Visa)

         เป็นวีซ่านักเรียนที่ใช้ระบบการให้คะแนนเป็นหลักในการพิจารณา โดยหลักเกณการให้คะแนนที่มีชื่อว่า Points Based System ซึ่งนักเรียนต้องทำคะแนนให้ได้ 40 คะแนนวีซ่าชนิดนี้ถึงจะทำการอนุมัติ

โดยวีซ่านักเรียนอังกฤษแบบ Tier 4 แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ General Student และ Child Student วีซ่านักเรียนอังกฤษประเภทนี้สามารถต่ออายุได้ และผู้เรียนในหลักสูตร NQF6,QCF6,SCQF9 สามารถทำงานได้สัปดาห์ละไม่เกิน 20 ชม.

โดยทาง เอ็นเจ ขอนแก่น จะสรุปสาระสำคัญในการทำวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษดังนี้

 • ในการทำวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษควรยื่นเรื่องล่วงหน้าก่อน 3 เดือน เนื่องจากมีขั้นตอนในการสมัครค่อนข้างมาก
 • ท่านจะต้องได้รับใบตอบรับการเข้าศึกษา(CAS)จากสถาบันที่ท่านได้สมัครเข้าศึกษา
 • ท่านควรอ่านคำแนะนำการขอวีซ่านักเรียนประเภท Tier4 เนื่องจากมีการสอบเข้าและมีข้อกำหนด
 • ท่านควรศึกษาข้อมูลที่ท่านจะต้องใช้ประกอบคำร้องขอวีซ่า
 • ท่านจะต้องได้รับใบรับรองการตรวจวัณโรค จากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
และหลักฐานอื่นๆในการยื่นขอวีซ่าทาง เอ็นเจ ขอนแก่น สรุปให้ ดังนี้
 1. แบบฟอร์มขอวีซ่า
 2. รูปถ่ายสี
 3. หนังสือเดินทาง (Passport)
 4. เอกสารส่วนตัว ของผู้ยื่นวีซ่า และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 5. หลักฐานการศึกษา
 6. หลักฐาน ระดับทักษะภาษาอังกฤษ (ผลสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ยื่นขอวีซ่า Tier4)
 7. หลักฐานทางการเงิน
 8. หลักฐานที่พัก
 9. ใบรับรองการตรวจสุขภาพ
 10. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
หวังว่าทาง เอ็นเจ ขอนแก่น จะทำให้ท่านได้ทราบถึง การทำวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ เบื้องต้นแล้วสำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อเรา เอ็นเจ ขอนแก่น ได้ หรือมีข้อซักถามเรื่องการทำวีซ่านักเรียนอังกฤษเราจะให้คำตอบท่านและพร้อมบริการท่านทุกวันจันทร์-พุธ,ศุกร์-อาทิตย์ สำนักงานปิดวันพฤหัสบดีครับ
วีซ่าแต่งงานอังกฤษ

          คราวนี้เรามาดูสำหรับท่านผู้มีสามีเป็นชาวอังกฤษกันบ้าน โดย ท่านที่จะไปใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษและมีแผนจะแต่งงาน ทางเอ็นเจ ขอนแก่น รวบรวมข้อมูลการทำวีซ่าแต่งงานอังกฤษมาให้ดังนี้ โดยแบ่งเป็น

วีซ่าคู่หมั้นประเทศอังกฤษ และวีซ่าแต่งงานประเทศอังกฤษ ทางเอ็นเจ ขอนแก่น จะอธิบายถึงวีซ่าคู่หมั้นอังกฤษเป็นอันดับแรก

วีซ่าคู่หมั้นอังกฤษ

           วีซ่าคู่หมั้นประเทศอังกฤษ หมายถึง การที่ผู้ทำวีซ่าต้องการไปแต่งงานในประเทศอังกฤษทางสถาณฑูต จะออกวีซ่าให้ เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อให้ทำการแต่งงานในประเทศอังกฤษ หลังจากได้จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วสามารถยื่นเรื่องต่อวีซ่าได้ 2 ปีและจะสามารถทำงานในประเทศอังกฤษได้เมื่อใกล้ครบกำหนด 2 ปี ท่านสามารถยื่นเรื่องวีซ่าแบบถาวรได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องผ่านข้อทดสอบชีวิตในประเทศอังกฤษ (Life in the UK Test) เสียก่อน

ทางเอ็นเจ ขอนแก่น จะอธิบายถึง หลักเกณการขอวีซ่าคู่หมั้นอังกฤษ ดังนี้

 1. มีการวางแผนที่จะจดทะเบียนสมรสกัน
 2. มีการวางแผนที่จะใช้ชีวิตร่วมกันหลังจากจดทะเบียนหรือเซ็นสัญญาการอยู่ร่วมกัน
 3. ได้เคยพบกันก่อนแล้ว
 4. มีที่พักอาศัยอยู่แล้วก่อนที่จะจดทะเบียนหรือเซ็นสัญญาการอยู่ร่วมกัน (Civil Partnership) โดยไม่ต้องกู้เงินรัฐ
 5. คู่ทั้งสองฝ่ายนั้นสามารถช่วยเหลือซึ้งกันโดยไม่ต้องมีความช่วยเหลือจากการกู้เงินรัฐ

วีซ่าแต่งงานประเทศอังกฤษ

      หมายถึงผู้ทำวีซ่าแต่งงานอังกฤษ แต่งงานในไทยและยื่นเรื่องวีซ่าแต่งงานอังกฤษให้กับสถาณฑูต โดยทางสถานฑูตจะอนุมัติเป็นเวลา 2 ปี เมื่อผู้ทำวีซ่าแต่งงานอังกฤษผ่านแล้วสามารถไปอยู่ในประเทศอังกฤษและสามารถทำงานได้ เมื่อใกล้ครบกำหนด 2 ปีสามารถยื่นวีซ่าเป็นแบบวีซ่าถาวรได้แต่จะเป็นที่จะต้องผ่านข้อทดสอบชีวิตในประเทศอังกฤษ (Life in the UK Test)เช่นเดียวกับวีซ่าคู่หมั้น

โดยทาง เอ็นเจ ขอนแก่นจะสรุปข้อมูลเพื่อทำวีซ่าแต่งงานอังกฤษสั้นๆให้ดังนี้

 • ทั้งสองฝ่ายได้จดทะเบียนสมรสหรือสัญญาในการอยู่ร่วมกัน
 • คู่สมรสหรือคู่เซ็นสัญญาในการอยู่ร่วมกัน (Civil Partnership) ขณะนี่ได้พักอยู่ที่อังกฤษและมีประสงค์ที่จะอยู่ที่อังกฤษต่อไป
 • ทั้งสองฝ่ายมรความตั้งใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันและจะอยู่ด้วยกันอย่างถาวร
 • ทั้งสองฝ่ายได้เคยพบกันมาก่อน
 • สามารถที่จะช่วยเหลือและดูแลตัวเองโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากรัฐ
 • มีที่พักอาศัยตามเหมาะสมโดยไม่ไม่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ
 • คู่สมรสหรือคู่เซ็นสัญญาในการอยู่ร่วมกัน (Civil Partnership) ทั้งสองมีอายุมากกว่า 21 ปี
โดยการทำวีซ่าแต่งงานอังกฤษ ทางเอ็นเจ ขอนแก่น รวบรวมเอกสารให้ดังนี้
 1. คู่สมรสหรือคู่เซ็นสัญญาในการอยู่ร่วมกัน (Civil Partnership) ทั้งสองมีอายุมากกว่า 21 ปี
 2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว
 3. บัตรประจำตัวประชาชน (สำเนาพร้อมเซ็นรับรอง)
 4. ทะเบียนบ้าน (สำเนาพร้อมเซ็นรับรอง)
 5. หลักฐานการสมรส เช่น ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (สำเนาพร้อมเซ็นรับรอง)
 6. หนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง พร้อมสำเนาที่มีการเซ็นรับรอง)
 7. หนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริง พร้อมสำเนาที่มีการเซ็นรับรอง)
 8. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (สำเนาพร้อมเซ็นรับรอง)
 9. โฉนดที่ดินหรือทรัพย์สินอื่น ๆ (สำเนาพร้อมเซ็นรับรอง)
นี่คือเอกสารหลักๆที่ใช้ประกอบการทำวีซ่าแต่งงานอังกฤษที่ทางเอ็นเจ ขอนแก่น ได้ทำการวิเคราะห์และรวบรวมรายละเอียดมาให้ท่านผู้สนใจ หรือท่านยังมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับวีซ่าแต่งงานอังกฤษสามารถติดต่อ เอ็นเจ ขอนแก่น ได้ที่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเจ เทรนนิ่ง แอนด์ วีซ่า เซนเตอร์ ขอนแก่น

419/6 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทร 043-042609,083-1448466,083-1466158

สายด่วน

ID Line: apple_angpao

ID Line: dai001


บริการ วีซ่า งานแปล ในภาคอีสาน ไม่ว่าจะเป็น ขอนแก่น , อุบล , อุดร , หนองคาย , กาฬสินธุ์ , มหาสารคาม , นครราชสีมา (โคราช) บุรีรัมย์ , ร้อยเอ็ด , ยโสธร , ชัยภูมิ , นครพนม , มุกดาหาร ,เลย , ศรีสะเกษ , สกลนคร , สุรินทร์ , หนองบัวลำภู , อำนาจเจริญ ,  บึงกาฬ

สถานทูตอังกฤษ กรุงเทพ

14 ถนนวิทยุ
ลุมพินี
ปทุมวัน
กรุงเทพ 10330
ประเทศไทย

อีเมล์

โทรศัพท์ +66 (0) 2 305 8333

โทรสาร +66 (0) 2 255 9278